Tips og triks

Vann: a ldri støvsuge vann med vanlig støvsuger. Fuktighet kan føre til skader på støvsugerposen, motoren og elektroniske deler.

Brann: ikke støvsug  varm aske, sigaretter, fyrstikker eller brannfarlige produkter.

Fint støv: ikke støvsug store mengder partikler (for eksempel sement, gips eller mel), dette kan føre til en rask tilstopping av posen.

Bytte ut: erstatt støvsugerpose regelmessig for å opprettholde ytelsen til støvsugeren, men også for å unngå bakterievekst i posen.