Våre kontaktdata

CleanBag er en egen merkevare av Elka Pieterman Gruppe. For å kjøpe CleanBag renere poser henviser vi til våre kunder.

Har du noen spørsmål eller ønsker å dele ideer med oss? Ring eller send e-post. Vi er glade for å hjelpe.

Kontakt våre tilbehør spesialister:

Ring +47 67 06 36 00 (ukedager fra kl. 08.00 til 16.00)
E-post til scanor@scanor.no

AS Scanor
Tærudgata 3, 2004 Lillestrøm, Norge